Het creatief concept bedenken

In dit hoofdstuk leren we hoe we in 5 stappen een creatief concept kunnen bedenken.

Nadat je doel, je publiek en je kernboodschap gekend is, moet je het idee uitwerken. Hoe ga je jouw kernboodschap bij je publiek overbrengen? Je zoekt een creatieve invalshoek die je video tot leven brengt en die je publiek aanspreekt. Het meteen vinden van de juiste creatieve aanpak is niet altijd evident en vereist vaak zowel individueel als collectief brainstormwerk.

 

Stap 1: Focus op het probleem

Je start met te focussen op het probleem. Wat is het probleem dat je wil oplossen? Wat wil je bereiken? Tegen wie spreek je? Wat wil je dat ze weten of doen? Al deze antwoorden noteer je. Ze maken de kern uit van je briefing. Rond deze vragen bedenk je het creatief concept.

 

Stap 2: Creatieve ideeën vinden door te brainstormen

Met je briefing in het achterhoofd, brainstorm je gedurende een half uur op je eentje rond het vinden van een aantal creatieve ideeën. Noteer al deze input. De ideeën moeten nog niet volledig zijn uitgewerkt. Als de manier van aanpak van het idee maar duidelijk is.

Misschien wil je in een volgende trainingsvideo de look en feel van reality TV weergeven? Of gebruik je een metafoor zoals een motorrace om je dienstverlening te verduidelijken? Of misschien wil je jezelf profileren als de personificatie van je merk?

Het is aan te raden om in een eerste fase een reeks ideeën, zonder input van anderen, op papier te zetten. Je wordt niet afgeleid door hun ideeën, en kan hierdoor beter focussen op het bedenken van zoveel mogelijk eigen ideeën, hoe gek die ook klinken.

Beperk je niet tot de brainstormfase in het vinden van nieuwe ideeën. Inspiratie opdoen kan op verschillende manieren. Breng eens een aantal elementen samen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Bv. hoe zou je bedrijf eruit zien als het georganiseerd werd door bijen? Vaak komen uit zulke oefeningen kruisbestuivingen voort die leiden tot goede ideeën.

Hou al je ideeën bij in een mindmap of maak er nota’s van. Alvorens samen te komen, vraag ook aan anderen dezelfde oefening voor te bereiden.

 

Stap 3: Breng alle creatieve ideeën samen

In deze stap ontmoet je je brainstormteam. Alle individuele ideeën breng je samen en nadat ze allemaal werden voorgesteld, ga je ze kritisch beoordelen. Welke ideeën zijn realistisch haalbaar? Vervolgens ga je samen de favorieten aanduiden en maak je een keuze.

 

Stap 4: Het finale idee kiezen

In deze stap beslissen we welk idee groen licht krijgt. Meerdere goede ideeën moeten misschien on hold worden geplaatst om net dat éne goed idee alle kansen te geven. Geweldige ideeën loslaten, is niet altijd eenvoudig, maar het behoort tot het proces. ‘Kill your darlings’ is ook hierop van toepassing. Een idee brengt je ergens, maar een verdere uitwerking moet haalbaar zijn.

 

Stap 5: Herhaal met uitvoering

Je beschikt nu over een goed kernidee en het is tijd voor de uitvoering. Vragen zoals de ‘look en feel’ van je film moeten nu beantwoord worden. Wat is er praktisch allemaal nodig om het idee tot leven te wekken?

Je weet nu dat je bijvoorbeeld een trainingsvideo gaat maken in de stijl van Big Brother, een explainer video die zich afspeelt in de ruimte of een promotiefilm waarin jij je merk speelt.

Vervolgens heb je beelden, geluiden en moodboards nodig. Verzamel alles waarop je je kan inspireren voor beeld, geluid en stijl en werk van daaruit een script en storyboard uit.