Een contentstrategie maken

In dit hoofdstuk vatten we alles wat we tot nu toe geleerd hebben samen. We leren hoe we in 6 stappen een contentstrategie in elkaar kunnen boksen. Effectieve videocontent is diegene die goed werd gepland, met een brede strategie doorheen elke fase van de marketing funnel. Hoe meer gedegen je onderzoek naar je doelpubliek en hoe beter je plant vanuit een videostrategie, hoe groter de kans op succes.

 

Stap 1: Wie ben je?

Goede video begint bij het creëren van meerwaarde voor je publiek. Maar om meerwaarde te kunnen aanbieden, moet je vertrekken vanuit je kennis rond je eigen business en kunnen bogen op voldoende expertise.

Wat is je merk? Wat differentieert je van de anderen? Waarom kiezen tevreden klanten voor je bedrijf? Wat drijft je zaak? Wat wil je jouw publiek vertellen over je merk? Wat wil je bereiken met je videocontent marketing? Hoe ziet succes eruit? Welke return verwacht je?

Hoe specifieker je op al deze vragen kan antwoorden, hoe beter het eindresultaat zal zijn.

 

Stap 2: Begrijp je publiek

De kwaliteit van je videocontent is afhankelijk van de kennis van je doelpubliek. Hoe beter je weet wie je publiek is en wat ze belangrijk vinden, hoe specifieker je de inhoud op hen kan afstemmen. Het is belangrijker om diepe inzichten over je doelpubliek op te doen, dan oppervlakkige statistieken over hen te kennen.

Je leert je doelpubliek vooral kennen door met hen in dialoog te gaan. Begin met het verzamelen van basisinformatie en ga vervolgens op zoek naar de persoonlijkheid van je publiek. Probeer te ontdekken wat je publiek nodig heeft en hoe je hen kan ondersteunen.

En zoals we gezien hebben, is het opstellen van marketing persona’s een goede manier om je boodschap naar je doelpubliek te stroomlijnen.

 

Stap 3: Ken de markt

Wat is je eigen content? Wat heb je in het verleden reeds gemaakt en welke aanpak werkte? Wat doen je concurrenten en wat werkt er bij hen? Wat werkt er niet? Welke sterktes en zwakheden zijn er? En waarom zou je doelpubliek naar jouw content moeten kijken in plaats van naar de content van concurrenten?

Zoek ook hier naar gaten in de markt. Misschien kan je jouw publiek bereiken op een manier waarop dat nu nog niet gebeurt?

 

Stap 4: Hoe ga je jezelf onderscheiden van de anderen?

Hoe zorg je ervoor dat je iets anders maakt dan je concurrenten? Je hebt onderzocht wat anderen zoal aan content maken. Nu moet je je afvragen wat uniek is aan wat jij doet. Wat is waardevol dat mensen ernaar willen kijken? En in welke niche wil je je bevinden? Dat moet je allemaal tonen in je video.

Maak onderscheidende video’s die eigen zijn aan je merk en doelen. Zorg voor elk type video dat er een korte beschrijving beschikbaar is waarin je samenvat wat de stijl en de toon zijn. Noteer de onderwerpen die je wil behandelen en hoe je jouw publiek gaat bereiken.

 

Stap 5: Plan de video funnel

Gebruik alle input waarover je nu beschikt om een videomarketing funnel op te stellen. Bepaal welk type van video’s op ieder moment nodig zal zijn. Ga in elke fase na hoe je video’s met je publiek overeenstemmen. Noteer hun bedenkingen en vul de gaten in.

 

Stap 6: Noteer je strategie

We hebben een strategische blueprint opgesteld die je kan gebruiken om zelf aan de slag te gaan. Je weet nu wat de belangrijkste ingrediënten zijn, genoeg voeding voor jouw videostrategie.