Bereikbare doelen van je video bepalen in 5 stappen

Stap 1: Analyse

Stap 1 is een oefening die je regelmatig kan herhalen en als het goed is, in meer of minder gedetailleerde vorm, reeds gedaan hebt.

Analyseer de situatie. Kijk naar elementen zoals:

  • Wie ben je als bedrijf?
  • Waar ben je goed in en waar niet als bedrijf?
  • Waar zit je in de markt?
  • Wie is je publiek?
  • Hoe spreek je hen momenteel aan?
  • Hoe kan je dat verbeteren?

Voor een bedrijf in de banksector kan het eruit zien dat je belangrijkste tool white papers en blogs zijn. Maar je stelt vast dat er veel nieuwe concurrentie is die de digitale media beter beheerst als jezelf.

De basis analyse goed op voorhand doordenken, helpt je te focussen op waarom je video nodig hebt.

Stap 2: Focus op een specifiek probleem

De situatie analyse uit stap 1 kan je helpen om een specifiek probleem aan te pakken.

Nu, het is belangrijk om van de start dat video niet al je problemen gaat helpen oplossen, het is geen universeel lapmiddel.

Wel is het een effectieve manier om herbruikbare content te maken die op verschillende manieren kan ingezet worden binnen je marketing.

Terug naar het voorbeeld van het bedrijf in de banksector. Je hebt een landingspagina voor white papers maar je merkt dat er een probleem is. Je hebe een erg lage conversie rate van 5% en je wil die graag substantieel verhogen. Daar kan video je mee helpen.

Video is een vorm van communicatie waarvan je zelf de inhoud bepaalt. De inhoud is belangrijker dan de vorm. Met andere woorden, laat de inhoud van je boodschap bepalen of die goed past binnen een video formaat of niet. Stel jezelf de vraag of je video nodig hebt of een andere vorm van communicatie?

We willen je zeker niet weghalen van het maken van video content, integendeel. Wel willen we je helpen in je denkproces om op voorhand goed na te denken wat je wil bereiken.

Stap 3: Doel evalueren

Je weet nu wat de situatie is, welk probleem je wil oplossen en of video daar de beste tool voor is. In deze fase moet je er zeker van zijn dat het doel dat we nastreven zinvol is. We moeten zeker weten dat ons doel relevant is voor onze algemene marketing doelen en dat video content bijdraag aan het grotere doel.

Terug naar ons voorbeeld van het bedrijf in de banksector. Het lange termijn doel van dat bedrijf kan zijn om de lead generatie met 10% te verbeteren. De conversierate van de landingspagina verbeteren zal je zeker met je doel helpen

Stap 4: Je doel vastleggen

In deze stap leg je je doel vast. Doelen moeten SMART zijn.

Dat betekent dat ze specifiek, meetbaar, attainable (bereikbaar), relevant en tijdsgebaseerd zijn. Een goed doel zorgt voor de oplossing van een probleem.

Terug naar het voorbeeld van het bedrijf in de banksector. Het smart doel van dat bedrijf kan zijn om de conversie ratio te verbeteren van 6 white paper landing pagina’s met 50% in de volgende 4 maanden.

Hoe specifieker je je doel formuleert, hoe makkelijker het is te evalueren of je je doel bereikt hebt.

Probeer zeker niet teveel doelen in 1 video te steken. Ga ervan uit dat een maximum van drie doelen voor een video meer dan voldoende is.

Stap 5: Succes vastleggen

In de laatste stap leg je vast wat het betekent om je doel te bereiken. Wat ga je opvolgen, zodat je weet of je je doelen bereikt hebt?

Bijvoorbeeld voor je landingspagina ga je de conversierate meten van de 6 landingspagina’s om te weten of je met 50% verbeterd bent op 4 maanden.

Om te weten hoe je video content bijdraagt aan je KPIs moet je ook andere elementen meenemen, zoals onder andere:

  • aantal keren dat video laadt,
  • aantal keren dat video afspeelt,
  • gemiddeld engagement
  • video call to action clicks.

Het volgen van je KPIs helpt je focussen op wat je moet opvolgen.

Dat is het. Je weet nu hoe je SMART doelen moet opstellen. In de volgende sessie hebben we het over het belang van het begrijpen van je doelpubliek.